Kara za brak eurowiniety – Belgia

Na całym świecie pobierane są opłaty za przejazd autostradami. Pozyskiwane w ten sposób fundusze, potrzebne są na remonty dróg, które ulegają największemu zniszczeniu pod ciężarem ogromnych, ważących minimum kilka ton samochodów, przewożących różnego typu towary. Opłaty za przejazd autostradami, to także fundusze na budowę nowych szlaków komunikacyjnych. (więcej…)

Related articles