Uszkodzona karta kierowcy

Karta kierowcy to jeden z dokumentów jakim posługuje się kierowca zawodowy. Kartę taką każdy szofer wyrabia dla siebie, składając indywidualny wniosek w Polskiej Wytwórni papierów Wartościowych S.A. Kierowca musi sam zapłacić za wyrobienie karty. O zwrot poniesionych kosztów może ubiegać się u pracodawcy. Czym jest karta kierowcy i do czego służy?

Karta ta, to indywidualny dokument każdego szofera, służący do rejestracji zapisów z tachografu cyfrowego. Tachografy cyfrowe są urządzeniami, które rejestrują przebieg jazdy. Chodzi o to jak często i na jak długo kierowca stawał, ile zrobił przerw na wypoczynek, jak długo trwały te przerwy, a także jak szybko jechał. Karta kierowcy pozwala na szybkie sprawdzenie czy dany pracownik firmy transportowej lub przewozowej przestrzega przepisów związanych z tygodniowym i dziennym limitem wypoczynku. Przepisy te są takie same w całej Unii Europejskiej, a zawiera je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Kartę kierowcy trzeba mieć przy sobie cały czas. Zdarza się więc, że ulegnie ona uszkodzeniu. Co wtedy? Uszkodzona karta kierowcy nie zapisuje już wykresów z przebiegu jazdy. Mając uszkodzoną kartę, kierowca sam musi stworzyć dokument, w którym ręcznie nanosi dane spisane z tachografu. Jest to oczywiście dodatkowa praca, dlatego na kartę trzeba bardzo uważać. Uszkodzona karta kierowcy zobowiązuje szofera do powiadomienia o tym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Na czas jaki potrzebny jest do wyrobienia nowej karty, kierowca otrzymuje zaświadczenie o uszkodzeniu, zgubieniu lub kradzieży poprzedniej. Na sporządzanym ręcznie dokumencie muszą widnieć te same informacje, co na karcie kierowcy. Musi być tam jego nazwisko, numer pesel, numer prawa jazdy, a także własnoręczny podpis. Uszkodzona karta kierowcy nie usprawiedliwia nie posiadania zapisu danych o przebiegu i czasie jazdy. Za brak takich zapisów kierowca płaci karę. W niektórych sytuacjach kara finansowa dotyka też pracodawcę szofera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles