Uszkodzona karta kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem, który ma obowiązek posiadać każdy kierowca zawodowy, który chce realizować się w swoim zawodzie. Karta ta służy do rejestrowania czasu i przebiegu jazdy. Konkretnie chodzi o prędkość jazdy, ilość i długość postojów, a także przerw i wypoczynków. Zawodowi kierowcy muszą przestrzegać dziennych i tygodniowych limitów wypoczynku, jakie zostały wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego.

Karta kierowcy to dokument, z którego może korzystać tylko jedna osoba. Jest to szofer, którego zdjęcie, dane, a także podpis widnieją na karcie. Za wyrobienie karty kierowca płaci sam, a koszty zwraca mu pracodawca. Karty kierowców wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. na wnioski szoferów. Karta kierowcy rejestruje dane z urządzenia, jakim jest tachograf cyfrowy. Uszkodzona karta kierowcy nie nadaje się do użytku. Kierowca, który zauważy takie uszkodzenie, powinien własnoręcznie wydrukować dane pojazdu, którym jedzie. Wydruk powinien odzwierciedlać wszystko, co znajduje się na uszkodzonej karcie, a więc dane kierowcy, jego nazwisko i numer prawa jazdy, okresy pracy i wypoczynków, długość przerw i postojów itp. Uszkodzona karta kierowcy nie stanowi ważnego dokumentu podczas kontroli. Kierowca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania czy jego karta jest w dobrym stanie. Powinien robić to na początku i w trakcie każdej trasy. Brak sprawnej karty jest równoznaczne z brakiem tego dokumentu i brakiem informacji o czasie i przebiegu trasy. O tym, że karta została uszkodzona, szofer ma obowiązek jak najszybciej powiadomić organ wydający ten dokument. W odpowiedzi na takie zgłoszenie, organ wydający karty przesyła kierowcy tymczasowe zaświadczenie o uszkodzeniu karty i zgłoszeniu tego faktu. Uszkodzona karta kierowcy utrudnia pracę, ponieważ zmusza do ręcznego wykonywania zapisów z tachografu. Kierowca musi stworzyć coś w rodzaju ręcznego duplikatu karty, który okazuje w razie kontroli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles